Ημέρα τιμής στους Καλεσανούς ήρωες της Γερμανικής Κατοχής

Τιμήσαμε σήμερα τους Καλεσανούς ήρωες πεσόντες που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής, καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη τους.

Οι αγωνιστές των Καλεσών, έδωσαν τη ζωή τους μαχόμενοι για την προάσπιση της ελευθερίας του τόπου μας. Χρέος μας να διατηρούμε την ιστορική μνήμη και να δίνουμε τους δικούς μας αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία.