“Ευχαριστώ” των νοσηλευτών στον Σωκράτη Βαρδάκη

Το Δ.Σ. του σωματείου ΣΥΝΔΕ ΚΡΗΤΗΣ (Σύλλογος Νοσηλευτών Δ.Ε.) ευχαριστεί τον βουλευτή Ν. Ηρακλείου, κ. Βαρδάκη Σωκράτη, για την μεσολάβηση και την δικαίωση του αιτήματος του σωματείου, για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο δημόσιο που προέρχεται από το ιδιωτικό (ΙΚΑ), ελεύθερο επάγγελμα (ΤΕΒΕ) ή με σύμβασης έργου ως και 7 χρόνια.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 του νόμου 4369/2015, αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα.