Ερώτηση του Σωκράτη Βαρδάκη για την αποζημίωση ελεγκτών του ΟΑΕΔ

         Το ζήτημα των αποζημιώσεων των υπαλλήλων ΟΑΕΔ που διενεργούν ελέγχους, έθεσε με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης.

         Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο κ. Βαρδάκης, με την υπ Αριθμ. 2/82850/0022/25−9−2013 απόφαση ορίστηκε το ύψος της αποζημίωσης για κάθε έλεγχο που διενεργείται σε προγράμματα, ενδεικτικά χορήγησης παροχών, επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων, κατάρτισης, παροχών προς το εργατικό δυναμικό και τα μέλη των οικογενειών τους ως προς τη στεγαστική προστασία, τη πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, τη μέριμνα των βρεφών και παιδιών, παροχών εκπαίδευσης, συνδρομής στην συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού κ.α και μέχρι  την πραγματοποίηση δώδεκα (12) ελέγχων κατά μήνα ανά υπάλληλο των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του ΟΑΕΔ.

         Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση προβλεπόταν δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2013 ύψους 7.500.000,00€ περίπου, και σε κάθε περίπτωση έως του ύψους των υπόλοιπων διαθέσιμων πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2013, η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 4419 «Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιούνται από ΝΠΔΔ» και δαπάνη ύψους έως 14.000.000,00 € για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε τουλάχιστον οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από έσοδα του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και από τις πιστώσεις που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και στον ΚΑΕ 4419.         

         Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Βαρδάκης, από τις αρχές του 2019, οι εργαζόμενοι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τους ελέγχους που διενεργούνται. Ως εκ τούτου καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν σε ενέργειες προκειμένου να καλυφθούν οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για το έτος 2019 αλλά και για τα επόμενα έτη.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.