Ερώτηση Σωκράτη Βαρδάκη για τις οφειλές σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία

Την ανακούφιση των πολιτών που οφείλουν σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία, ζητά με ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης.

Ειδικότερα ο κ. Βαρδάκης αναφέρεται στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της σημερινής Κυβέρνησης, μέσω των οποίων δόθηκε η δυνατότητα σε οφειλέτες που είχαν οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Φ.Κ.Α. αλλά και πιστωτές να υπαχθούν σε ρυθμίσεις με ευνοϊκές δόσεις.

Η πρώτη δυνατότητα νομοθετήθηκε με το νόμο 4321/2015, με τον οποίο προβλέφθηκε η υπαγωγή οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η μεγάλη ανάγκη ρύθμισης ακόμα περισσότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή είχε αποδώσει σημαντικά έσοδα, τόσο στα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και σε εφορίες και δήμους, είχε οδηγήσει σε παράταση της ρύθμισης σύμφωνα με το νόμο 4331/2015.

Η δεύτερη δυνατότητα νομοθετήθηκε με τον νόμο 4331/2015, ο οποίος προέβλεπε την αύξηση των ποσών που μπορούσαν να συμψηφιστούν με συντάξεις σε 50.000 ευρώ αντί των 20.000 ευρώ για όσους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο ζήτημα που είχε προκύψει με την συσσώρευση οφειλών.

Στη συνέχεια με τον νόμο 4469/2017 που αφορά σε εξωδικαστική ρύθμιση έως 120 δόσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οφειλές προς πιστωτές και προς το Δημόσιο. Τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών εξειδίκευσαν τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης στο μηχανισμό των 120 δόσεων, για όσους έχουν οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τις ΔΟΥ.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσεται και το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Ο κ. Βαρδάκης επισημαίνει ότι οι δυνατότητες που έχει παράσχει η σημερινή Κυβέρνηση για ρύθμιση των οφειλών προς εφορία, φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πιστωτές έχουν αποδειχτεί σωτήριες για τη διευκόλυνση οφειλετών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δυσκολεύονται πραγματικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις οφειλετών που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, είτε γιατί οι νόμοι δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ, είτε γιατί αυτοί προβλέπουν ρητά ότι δυνατότητα υπαγωγής έχουν όσα πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην ερώτηση του ο κ. Βαρδάκης, αναφέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτών που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους όπως:

  1. Μια κατηγορία πολιτών, που είχε κάποιου είδους δραστηριότητα και είχε δημιουργήσει μεγάλες ή και μικρότερες οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά έχει προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν δύνανται να πραγματοποιήσουν και πάλι έναρξη εργασιών.
  2. Οι περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων (δικηγόροι και μηχανικοί), οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι λόγω ιδιότητας να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και αν δεν είχαν προβεί ουδέποτε σε έναρξη εργασιών στις ΔΟΥ.
  3. Μια ακόμα μερίδα οφειλετών, αφορά σε ιδιώτες (μισθωτούς ή συνταξιούχους) για τους οποίους προέκυψαν οφειλές, είτε λόγω οικοδομοτεχνικών έργων, είτε από καταλογισμό συντάξεων.
  4. Επίσης οφειλέτες, οι οποίοι είναι υπό συνταξιοδότηση, κυρίως μη μισθωτοί απασχολούμενοι, δηλαδή αγρότες και επαγγελματίες που βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε αντικειμενική αδυναμία να καταβάλουν στα ταμεία τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους. Έτσι, παρόλο που πλέον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εντούτοις αδυνατούν να λάβουν την σύνταξή τους, καθώς οφείλουν μεγάλα ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Για την τελευταία περίπτωση οφειλετών (υπό συνταξιοδότηση οφειλέτες) ο κ. Βαρδάκης κάνει στην ερώτησή του ιδιαίτερη αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3863/2010, 3996/2011 και 4075/2012, όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα και με εγκύκλιο του τ. Ο.Α.Ε.Ε., οι ασφαλισμένοι του, μπορούν να λάβουν σύνταξη, συμψηφίζοντας ή παρακρατώντας τις οφειλές τους από τη σύνταξη, εφόσον οι οφειλόμενες εισφορές τους δεν ξεπερνούν το ύψος 30 μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος του ασφαλιστικού Οργανισμού, και μέχρι του ανώτατου ποσού των 20.000 ευρώ μετά την προσαύξησή του με πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Συνεπώς, αν η οφειλή ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 20.000 ευρώ ποσό προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Ομοίως, με τον νόμο 4144/2013, για τους ασφαλισμένους οφειλέτες του ΟΓΑ ορίστηκε ότι μπορούν να πάρουν σύνταξη, συμψηφίζοντας ή παρακρατώντας τις οφειλές τους από τη σύνταξη μόνον εφόσον το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ. Συνεπώς, για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ αν η οφειλή ξεπερνά το ποσό των 4.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 4. 000 ευρώ ποσό προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, αν η οφειλή ξεπερνά το ποσό των 15.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 15.000 ευρώ ποσό προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Ωστόσο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποιαδήποτε καταβολή εφάπαξ ποσού αποτελεί σοβαρή και αντικειμενική δυσκολία για ανθρώπους, οι οποίοι έχοντας διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, δεν έχουν άλλους εισοδηματικούς πόρους. Επομένως, είναι εμφανές πως ελάχιστοι είναι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής. Ως εκ τούτου η πλειονότητα θα στερηθεί  και το μοναδικό εισόδημα που δικαιούται μέσω της σύνταξής του.

Επιπλέον, υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών παραμένουν εγκλωβισμένοι, αδυνατώντας να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, σταμάτησε να καταβάλει στα ταμεία τις ασφαλιστικές  εισφορές, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα ακόμα και αν έχει συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια, αδυνατεί να καταθέσει αίτημα συνταξιοδότησης.

Ο κ. Βαρδάκης αναφερόμενος στην μέριμνα που πρέπει να προσφέρει το Κράτος σε ανθρώπους που δεν μπορούν αντικειμενικά να έχουν κανένα άλλο εισόδημα, πόσο μάλλον να στερούνται το δικαίωμα συνταξιοδότησης, καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν υπόψη τους τα δύο αυτά σημαντικά σημεία.

Αρχικά τους καλεί να λάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση οφειλών, έστω και περιορισμένων σε αριθμό αλλά ευνοϊκών δόσεων, πέραν της πάγιας και διαρκούς ρύθμισης του ν. 4152/2013, για τα χρέη προς εφορία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όσες κατηγορίες πολιτών δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή στην πρόσφατη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τέλος τους καλεί να τροποποιήσουν τους όρους καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες, υποψήφιους συνταξιούχους και συγκεκριμένα να μεταβάλουν το ανώτατο όριο παρακράτησης, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 20.000 ευρώ για Ο.Α.Ε.Ε. , 15.000 για Ε.Τ.Α.Α. και 4.000 ευρώ για Ο.Γ.Α., ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της συνταξιοδότησης.

Την ερώτηση συνυπογράφουν 91 Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ερώτησης.