Τοποθέτηση του Σωκράτη Βαρδάκη στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις."

Ερώτηση Σωκράτη Βαρδάκη για την ενιαία αντιμετώπιση συνταξιούχων αναπηρίας

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την θέσπιση ενιαίων κανόνων για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, υπέβαλε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στο κείμενο της ερώτησής του ο κ. Βαρδάκης, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α’) ορίσθηκε ότι μέχρι τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α., το Δημόσιο και οι λοιποί εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς κλάδοι και τομείς, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις για λήψη αναπηρικής σύνταξης, σύμφωνα με τις, μέχρι την ισχύ του νόμου, διατάξεις των εντασσόμενων φορέων.

Ενδεικτικά, για ασφαλισμένο του τ. ΙΚΑ, αφού πληροί και άλλες ασφαλιστικές και ηλικιακές προϋποθέσεις, κρινόμενος με ποσοστό αναπηρίας από 50,01% έως 66,99% θα λάβει το 50% της εθνικής σύνταξης, από 67% έως 79,99% θα λάβει το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, θα λάβει την πλήρη σύνταξη.

Για ασφαλισμένο του τ. ΟΓΑ το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό είναι 67%.

Για τον παλαιό ασφαλισμένο του τ. ΟΑΕΕ, το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας είναι 67%, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους (1η ασφάλιση μετά την 1/1/1992), το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό είναι το 50%. 

Δεδομένου ότι, έως σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί, και μέχρι να θεσπιστούν, νέοι ενιαίοι κανόνες για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, το Υπουργείο, ενημέρωσε με έγγραφό του τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας, εξακολουθούν να εξετάζονται ως προς τις προϋποθέσεις απονομής, σύμφωνα με τις, μέχρι την ισχύ του νόμου, διατάξεις των εντασσόμενων φορέων.

Ωστόσο όπως υπογραμμίζει ο κ. Βαρδάκης, εδώ και 2 περίπου έτη ο ΕΦΚΑ λειτουργεί σαν ενιαίος φορέας όλων των ασφαλισμένων και όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση από το νόμο. Για τους λόγους αυτούς ερωτά την αρμόδια Υπουργό αν προτίθεται να διορθώσει την ανισότητα στην οποία υπόκεινται ασφαλισμένοι που προέρχονται από διαφορετικά ταμεία για τις προϋποθέσεις λήψης αναπηρικής σύνταξης.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.