Βαρδάκης: «Καθημερινός ο αγώνας της Κυβέρνησης για ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων»

Ερώτηση Σωκράτη Βαρδάκη για την αλλαγή χρώματος των ΕΔΧ Ειδικής Μίσθωσης για ΑμΕΑ

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης θέτει το ζήτημα της αλλαγής χρώματος των Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης για ΑμΕΑ.

Ειδικότερα όπως αναφέρει στην ερώτησή του ο κ. Βαρδάκης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ. Α 28341/1395/2018 – ΦΕΚ 1703/Β/16-5-2018, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη καθορισμού ενιαίου χρωματισμού για την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- Ειδικής Μίσθωσης (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκινήτων στην ελληνική επικράτεια, ορίζεται το μαύρο ως ενιαίος, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης – Ειδικής Μίσθωσης (Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Επιπλέον με την ίδια απόφαση, τα κυκλοφορούντα ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα οφείλουν να προβούν στην αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της Υ.Α. δηλαδή έως τις 20/10/2018.

Δεδομένου ότι οι άδειες κυκλοφορίας των ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ για ΑμΕΑ είναι πολύ λίγες αριθμητικά, καθώς το μεταφορικό έργο που εκτελούν είναι πολύ συγκεκριμένο και μικρό, προκαλώντας στους ιδιοκτήτες αφόρητη δαπάνη αλλά και ότι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ για ΑμΕΑ επιτελούν ένα δύσκολο και ευαίσθητο κοινωνικά έργο, ο κ. Βαρδάκης καλεί τον Υπουργό να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαίρεσης των ΕΔΧ Ειδικής Μίσθωσης για ΑμΕΑ από την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.