Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών

Η μη απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών δημιουργεί μια σειρά πολύ σοβαρών θεμάτων, όπως η απειλή της δημόσιας υγείας, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του παιδιού, ο αποκλεισμός από το σύστημα υγείας, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Για αυτούς του λόγους με ερώτησή τους στη βουλή, 57 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, ζητούν την αποκατάσταση των διαδικασιών για απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών, στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου και το εθνικού νομοθετικού πλαισίου.

Επισυνάπτεται η Ερώτηση.