Ερώτηση Βαρδάκη Σωκράτη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εμπορικό λιμάνι Ηρακλείου

Κατατέθηκε στις 1 Αυγούστου 2016, από τον Σωκράτη Βαρδάκη, ερώτηση προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εμπορικό λιμάνι Ηρακλείου.
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας με σημαντική γεωστρατηγική θέση. Παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζει προβλήματα που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική λειτουργία του εμπορικού τμήματος και εμποδίζουν την αύξηση διακίνησης επιπλέον εμπορευμάτων, άρα και την αύξηση εσόδων. Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου για το θέμα στις αρχές Ιουνίου, έχουν τεθεί προς τα αρμόδια Υπουργεία τρία βασικά ζητήματα:

  1. Εξορθολογισμό και αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, μετά από πρόταση του προέδρου του Ο.Λ.Η.
  2. Η παλαιότητα και η ελλιπής συντήρηση των μηχανημάτων και των γερανών φορτοεκφόρτωσης, προκαλεί όχι μόνο δυσλειτουργία του εμπορικού λιμανιού, αλλά και κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων
  3. Την έλλειψη προσωπικού, καθώς από τα 35 άτομα που εργαζόταν στο λιμάνι παλαιότερα, αυτή τη στιγμή εν ενεργεία είναι μόνο 6. Ο ΟΛΗ έχει λάβει την έγκριση μετά από αίτημα του Προέδρου να προσληφθούν 14 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς όμως να γνωρίζουμε πότε θα προχωρήσει η διαδικασία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Αναμένεται να προχωρήσει ο Υπουργός στην αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που υπάρχει στο εμπορικό λιμάνι Ηρακλείου;
  • Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο, ώστε να προχωρήσει άμεσα ο προγραμματισμός για την συνεχή συντήρηση των μηχανών και των γερανών που υποστηρίζουν το έργο της φορτοεκφόρτωσης;
  • Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πλήρωσης θέσεων που έχουν εγκριθεί και είναι επιτακτική ανάγκη;