Επιχορήγηση ΥπΕσ προς τον Δήμο Ηρακλείου

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι με χρέωση του λογαριασμού του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ύψους 940.000 ευρώ στους κάτωθι δήμους της χώρας για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.

Για τον Δήμο Ηρακλείου εγκρίθηκε επιχορήγηση 200.000 ευρώ.