Από την επίσκεψη του Βαρδάκη Σωκράτη στον Προφήτη Ηλία στις 3 Ιουνίου 2015 και συνάντηση με τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας