Επίσκεψη Σωκράτη Βαρδάκη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

         Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Διοικητή Βενιζελείου κ. Γιώργου Μοσχοβάκη και του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη με θέμα τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές του νοσοκομείου.

         Όπως ενημέρωσε ο κ. Μοσχοβάκης τον κ. Βαρδάκη, έχει ήδη υποβληθεί αίτημα για την εξασφάλιση πίστωσης για την προμήθεια του ξενοδοχειακού εξοπλισμού της νέας πτέρυγας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, η οποία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020.

         Επιπλέον, μετά τα γεγονότα της 23ης Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (Λεωφόρος Κνωσού), με την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα από τα κτίρια, όπου εκτός των άλλων λειτουργιών στεγάζονταν και όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Βενιζελείου Νοσοκομείου και εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας επιστροφής σε αυτά, κρίνεται απαραίτητη η εύρεση στεγασμένου χώρου για την μετεγκατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού τους. Οι συζητήσεις και οι συναντήσεις με το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε μία προσπάθεια εύρεσης λύσης, σε χώρους των Λευκών κτιρίων, δεν έφεραν αποτέλεσμα γιατί οι προτεινόμενοι χώροι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι κύριας χρήσης.

         Ο κ. Μοσχοβάκης ζήτησε την συνδρομή του κ. Βαρδάκη στην προσπάθεια που γίνεται από την Υγειονομική Περιφέρεια και την Διοίκηση του Νοσοκομείου για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων. Επίσης συζητήθηκαν επιμέρους θέματα λειτουργίας αλλά και εργασιακών ζητημάτων με τον πρόεδρο του Σωματείου εργαζομένων Βενιζελείου κ. Γιώργο Χονδροζουμάκη.         

         Ο κ. Βαρδάκης δεσμεύτηκε ότι θα γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων.