Σύσκεψη εργασίας με στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου