Σε συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης όπου ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την έγκριση δημοπράτησης του έργου της επέκτασης του Περιφερειακό Ιατρείου Ζαρού