Ενημερωτικές συναντήσεις Σωκράτη Βαρδάκη στη Ψαρή Φοράδα