Ενημέρωση του Υπουργείου Μεταφορών για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών

Με την υπ’ αριθμ. 6061/16-05-2018 ερώτηση αλλά και την υπ’ αριθμ 338/12-10-2018 αναφορά του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη Χρήστο, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, είχε επισημάνει την ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση ώστε το έργο της εξέτασης δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφορά υποψηφίων οδηγών να συνεχίσει να εκτελείται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση.

Σε απάντηση των ανωτέρω κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, η αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας με το αρ. πρωτ. Δ8/78866/7595/16-10-2018 σχετικό έγγραφο της, είχε κάνει γνωστό, ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει σχέδιο νόμου για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στο νέο τρόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Επιπλέον με την Εγκύκλιο Οικ. 82184/7853/2018 – αναφορικά με την μηνιαία αποζημίωση σε εξεταστές υποψηφίων οδηγών, το Υπουργείο ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους ότι το σχέδιο νόμου με τίτλο «∆οκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» βρίσκεται για επεξεργασία στη Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε), προκειμένου μετά την επεξεργασία του να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση.

Στο ως άνω σχέδιο νόµου περιλαµβάνεται άρθρο, στο οποίο ορίζεται ότι: «η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4402/2016 (Α΄ 121) παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Από 1η Μαΐου 2018 στους υπαλλήλους – εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην Κ.Υ.Α. 75186/10428/15.11.2016 (Β΄4080)». Η συγκεκριµένη διάταξη έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε συνάντηση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών µε την Οµοσπονδία (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.).

Σηµειώνεται ότι, η αναδροµική καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης των υπαλλήλων – εξεταστών για την για την εκτέλεση του έργου της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και η ως άνω παράταση καταβολής της, αφορά σε πραγματικά διενεργηθείσες δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.