Με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης κ. Κουράκη συζητώντας για το προσφυγικό