Ειρήνη είναι η απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση.