Διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προγράμματος ΑΚΣΙΑ για τις οφειλές των Δήμων

Ψηφίστηκε η Υπουργική Τροπολογία με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4456/17 σχετικά με τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών των Δήμων από τα χρηματικά διαθέσιμα του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Συγκεκριμένα, διπλασιάζεται το συνολικό ποσό των χρηματικών διαθέσιμων του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Λογαριασμού εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» τα οποία προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων των δήμων, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

Η εφαρμογή του προγράμματος ΑΚΣΙΑ μέχρι σήμερα, έχει αποδειχτεί εξαιρετικά επιτυχής, με πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που ελαφρύνεται από πιεστικές οικονομικές υποχρεώσεις, όσο και για την οικονομία γενικότερα, μέσω της εξόφλησης των φορέων που έχουν παράσχει υπηρεσίες προς τους ΟΤΑ.

Επιπλέον προστίθεται παράγραφος προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι παρεχόμενες διευκολύνσεις ισχύουν και για υποχρεώσεις των δήμων προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ η οποία έχει το προνόμιο να βεβαιώνει και να εισπράττει έσοδα εφαρμόζοντας κατ αναλογία τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.