Συνάντηση με εκπροσώπους του συλλόγου εργαζομένων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ανατολικής Κρήτης