Από την συνάντηση του κ. Δρίτσα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Από την συνάντηση του κ. Δρίτσα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης