Δεκτές έγιναν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον Βαρδάκη Σωκράτη και αφορούν η πρώτη στην απόδοση προστίμων των ΚΤΕΛ, η δεύτερη στο ακατάσχετο του μαθητικού επιδόματος

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκης έκανε δεκτές και τις δύο τροπολογίες, που κατέθεσε ο Βαρδάκης Σωκράτης, αναφορικά με την «Απόδοση προστίμων» αλλά και την «Θέσπιση ακατάσχετου για το επίδομα της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (μαθητικό επίδομα)»

           Συγκεκριμένα οι τροπολογίες εισήχθησαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» 

Με την υπ’αριθμ 599/28.07.2016 και ειδικό αριθμό 54 τροπολογία καλύπτεται η ανάγκη επαναφοράς της νομοθετικής πρόβλεψης για την απόδοση των ποσών των προστίμων από τα ΚΤΕΛ στον συσταθέντα με το άρθρο 34 του ν. 4144/2013 «Ενιαίο Λογαριασμό για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών», ως φορέα που επιτελεί αντίστοιχη λειτουργία με αυτήν του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας και την σχετική έγγραφη ενημέρωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος, η οποία αποτελεί την μοναδική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που καλύπτει τους εργαζομένους στα ΚΤΕΛ.

Με την υπ’αριθμ 609/29.07.2016 και ειδικό αριθμό 59 τροπολογία εισάγεται νομοθετική ρύθμιση ώστε το μαθητικό επίδομα που χορηγείται σύμφωνα με άρθρο 27, παράγραφος 3 του Ν.3016/2002, να είναι ακατάσχετο, να χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και να μην υπόκειται σε φορολογία.

Επισυνάπτονται οι δύο τροπολογίες:

Ακατάσχετο μαθητικού επιδόματος
Aπόδοση των ποσών των προστίμων από τα ΚΤΕΛ

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.