Στην Λιγόρτυνο για τελετή μνήμης των εκτελεσθέντων κατά τη γερμανική κατοχή