Κατάθεση στεφάνου στην Λιγόρτυνο υπέρ της μνήμης των εκτελεσθέντων κατά τη γερμανική κατοχή