Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για το Περιφερειακό Ιατρείο Ζαρού