Βαρδάκης – Φάμελλος: «Οφείλετε κ. Βρούτση να εφαρμόσετε τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δικαιώνει άνδρες με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010 προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν»

Με την απόφαση 317/20 το Ελεγκτικό Συνέδριο, έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 56 παρ.1 και 2 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από 1.1.2011 με τον ν.3865/2010), με τις οποίες θεσπίζεται μικρότερο όριο ηλικίας για την συνταξιοδότηση των γυναικών έναντι των ανδρών, εισάγουν διάκριση εις βάρος των ανδρών, χωρίς να υφίστανται αποχρώντες λόγοι που να την δικαιολογούν και κατά τούτο είναι αντίθετες στην αρχή της ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

Προς αποκατάσταση δε της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την ανωτέρω απόφασή του, έκρινε ρητώς ότι, για όσο χρόνο διατηρείται σε ισχύ η δυσμενής αυτή διάκριση σε βάρος των ανδρών (ήτοι για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2010, καθόσον από 1.1.2011 τα ηλικιακά όριο συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών εξισώθηκαν) πρέπει να επεκταθεί και στους άνδρες υπαλλήλους η ευνοϊκότερη ρύθμιση που ισχύει για τις γυναίκες.

Οι βουλευτές ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό την εξέταση της καταγγελίας της ΑΔΕΔΥ και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις αποφάσεις του.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.