Συνάντηση Σωκράτη Βαρδάκη με την Υπουργό Εργασίας κ. Αχτσιόγλου

Απάντηση Υπουργού Εργασίας στην ερώτηση του Σωκράτη Βαρδάκη για την οικονομική ελάφρυνση των δανειοληπτών που έλαβαν δάνεια μέσω τ. Ο.Ε.Κ. με επιδοτούμενο επιτόκιο

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αχτσιόγλου Έφη απαντώντας στην με αρ. πρωτ.3580/15-2-2018 ερώτηση του Σωκράτη Βαρδάκη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, αναφορικά με την ρύθμιση Δανείων από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), επισημαίνει τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α /18.4.2013) ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ Ο.Ε.Κ. και οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ε.Ε.). Συνεπώς, ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση οφειλών δικαιούχων του πρώην Ο.Ε.Κ. στους οποίους είχε παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή τους είχε χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο.

Τα στεγαστικά δάνεια του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

– Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με επιδότηση του επιτοκίου.

– Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας.

 

Από το χρόνο κατάργησης των Οργανισμών, με αφορμή ανάλογα αιτήματα, μελετήθηκε διεξοδικά το ζήτημα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων προς τους δικαιούχους που έλαβαν στεγαστική παροχή από τον πρώην Ο.Ε.Κ. και πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να εξευρεθεί λύση στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των δικαιούχων, εξετάζοντας την νομική βάση της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών και των τόκων υπερημερίας που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί.

 

Με την υπ’ αριθμ. 13097/661/25.4.2017 (ΦΕΚ 1403Β/2017) απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκαν ρυθμίσεις που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. Στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται, επίσης, και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των εν λόγω οφειλών. Στον ΟΑΕΔ έχει συσταθεί Ομάδα εργασίας, με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων δανειοληπτών εξ ιδίων κεφαλαίων του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.

Μετά την υποβολή προτάσεων από την Ομάδα εργασίας και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 52246/317326.1.2018 (ΦΕΚ 539Β/2018) Υπουργική Απόφαση, σχετικά με ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής τους, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για ευπαθείς ομάδες δικαιούχων. Η συγκεκριμένη Ομάδα εργασίας πέραν του αντικειμένου που της είχε ανατεθεί, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις Τράπεζες στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, ώστε να υποβληθούν προτάσεις σε συνεργασία με τις Τράπεζες, ευνοϊκών ρυθμίσεων για την διευκόλυνση των δανειοληπτών.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.