Απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Δικαστικό Μέγαρο στο Σ. Βαρδάκη

Απάντηση σχετικά με το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και την σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης, έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας τα στάδια υλοποίησης του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου. Επιπλέον, το Υπουργείο ενημερώνει με την απάντησή του για το ιστορικό και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου και του Πρωτοδικείου, έως ότου ολοκληρωθεί το έργο.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, το έργο θα εκτελεστεί από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.) και προκειμένου να γίνει η σύνταξη διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών των εσκαφικών τομών, η Εταιρία έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεση της να προβεί σε δοκιμαστικές τομές για την διερεύνηση της ύπαρξης αρχαιοτήτων.

Όπως επισημαίνεται με έγγραφό της, η ΚΤΥΠ Α.Ε αρχές Μαρτίου του 2018, διαβίβασε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου τοπογραφικό διάγραμμα με αίτημα να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, καθώς σύμφωνα με τον Ν. 4412 /2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων» η αρχαιολογική παρακολούθηση μπορεί να γίνει πριν το κυρίως έργο ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου ως «πρόδρομη εργασία».

Παράλληλα, σε σχέση με τις υπηρεσίες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και την διαδικασία μεταστέγασής τους έως την ολοκλήρωση του νέου Δικαστικού Μεγάρου, όπως ενημερώνει το Υπουργείο τον κ. Βαρδάκη, ουδέποτε έλαβε αίτημα μετεγκατάστασής του για το κεντρικό κτίριο (κτίριο 2 – Πρωτοδικείο).

Σε ότι αφορά το δυτικό κτίριο (κτίριο 3 – Ειρηνοδικείο) και το οποίο είχε χαρακτηριστεί ήδη από το 2009 ως επικινδύνως ετοιμόρροπο, η ΕΤΑΔ Α.Ε. παρέλαβε σχετικό αίτημα από τις υπηρεσίες, μόλις τον Νοέμβριο του 2016 και συμπληρωματικά τον Ιανουάριο του 2017. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο 3130/2003 για τον τρόπο μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, έχουν λάβει χώρα όλες οι ενέργειες από την ΕΤΑΔ, για την έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και πλέον υπολογίζεται ότι το αργότερο σε 3 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εναπομείνασες τυπικές διαδικασίες για την μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου σε μισθωμένο κτίριο.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.