Απάντηση στον Σωκράτη Βαρδάκη για την μειωμένη παραγωγή λόγω ακαρπίας και τον δάκου

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης για τη μειωμένη παραγωγή στις ελαιοκαλλιέργειες που είναι αποτέλεσμα της ακαρπίας και του δάκου, δόθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται συγκεκριμένοι φυσικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή όπως η ελαιοκαλλιέργεια και ειδικότερα: α) ο παγετός, β) το χαλάζι, γ) η ανεμοθύελλα, δ) η πλημμύρα, ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία, στ) το χιόνι, ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις.

Επομένως, ο παραγωγός, με τη ∆ήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής (∆Κ/Ε) και την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου προς τον ΕΛ.Γ.Α., ασφαλίζει τις καλλιέργειές του για τους συγκεκριμένους κινδύνους που προαναφέρθηκαν. Ως εκ τούτου, καταβάλλονται και οι σχετικές αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές που έπληξαν τις καλλιέργειές του από τους εν λόγω κινδύνους.

Ωστόσο από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε ελαιοκαλλιέργειες από τις υπηρεσίες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, διαπιστώθηκαν ζημιές από αίτια που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Ειδικότερα, στις ελαιοκαλλιέργειες που παρατηρήθηκαν μειωμένη παραγωγή λόγω ακαρπίας και δάκου, αίτια, τα οποία δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α.

Σύμφωνα με την απάντηση όμως που δόθηκε στον κ. Βαρδάκη, οι ανωτέρω ζημιές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ζημιά να οφείλεται σε θεομηνίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Για τον σκοπό αυτόν, έχει ορισθεί ένα κατώφλι ζημιάς, πέρα από το οποίο θεωρείται ότι η συγκεκριμένη ζημιά μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων. Το κατώτατο αυτό όριο έχει καθοριστεί στο 30% των ομοειδών ειδών του νομού-Π.Ε. σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) τον επόμενο χρόνο της συγκομιδής και δίνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Επίσης, όσον αφορά στις εντομολογικές προσβολές, όπως είναι ο δάκος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισής τους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, θα πρέπει να ισχύουν και τα κάτωθι:

α) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης (απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας) και όχι συνδυασμού πολλών,

β) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και

γ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, παρακολουθούν την εξέλιξη των ελαιοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Κρήτης μέχρι και την περίοδο της συγκομιδής ως προς το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ.

Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές, στηρίζοντας, με τον τρόπο αυτόν, την απώλεια του γεωργικού τους εισοδήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τη ζημιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική δραστηριότητα.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα της ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών σε μειωμένη παραγωγή λόγω ακαρπίας και δάκου, συζητήθηκε και στη συνάντηση του κ. Σωκράτη Βαρδάκη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αραχωβίτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη για αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, προκειμένου αυτός να εναρμονιστεί με τα καινούρια δεδομένα. Επί του θέματος ο Υπουργός ανέφερε ότι αναμένονται οι προτάσεις των αρμόδιων φορέων προκειμένου να προχωρήσει η οποιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.