Αναφορά για την Σχολή ή Τμήμα Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Με αναφορά του προς τον Υπουργό Παιδείας, ο κ. Βαρδάκης ενημερώνει για την απόφαση της Συγκλήτου να ιδρυθεί Σχολή ή Τμήμα Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αιτείται την άμεση δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών από το αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Δείτε την αναφορά για την Σχολή ή Τμήμα Τουρισμού