Αναφορά για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Με αναφορά του ο κ. Βαρδάκης ενημερώνει για την ανάγκη ορθής υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφέρεια Κρήτης και αιτείται τη διατήρηση των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων της Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2018 και 2019 και την ανακατανομή τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Δείτε την αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης