Αναφορά για τα προβλήματα υποστελέχωσης του Δήμου Βιάννου

Με την αναφορά του ο κ. Βαρδάκης επισημαίνει τα προβλήματα υποστελέχωσης του Δήμου Βιάννου με την εφαρμογή της εγκυκλίου 9 που αφορά στις διατάξεις του Νόμου 4368/2016 για θέματα προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και αιτείται την άμεση πρόσληψη διμηνιτών και εποχικού προσωπικού, ενώ υποστηρίζει ότι μόνον με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μπορεί να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα.

Δείτε την αναφορά για τα προβλήματα υποστελέχωσης του Δήμου Βιάννου