Ο Σωκράτης Βαρδάκης τοποθετήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για την σύσταση του ΟΠΕΚΑ

Άρθρο του Σωκράτη Βαρδάκη για τον ΟΠΕΚΑ

Σωκράτης Βαρδάκης: ‘’Η ίδρυση και λειτουργία του ΟΠΕΚΑ αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης’’.

 

Η Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δεν αποτελεί απλά μια μετονομασία του Οργανισμού. Πρόκειται για μια τομή για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση της έννοιας και του τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από την αρχή της διακυβέρνησης της χώρα απο τον ΣΥΡΙΖΑ, κατέστη σαφές ότι μια από τις άμεσες προτεραιότητες της σημερινής Κυβέρνησης είναι η ρύθμιση του δικτύου κοινωνικής προστασίας, εκεί που για πολλά χρόνια υπήρχε μόνο σταθερή μείωση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και καμία ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας.

Η τραγική κατάσταση που είχε παγιωθεί από πολιτικές των προηγούμενων ετών είχε ως αποτέλεσμα το κοινωνικό κράτος να παρουσιάζει τεράστια προβλήματα.

Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ούτε βέβαια υπήρξε δίχτυ ασφαλείας για την ακραία φτώχεια. Τα χιλιάδες ιδρύματα, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, φιλανθρωπικά σωματεία, η πλειονότητα αυτών χωρίς καμία πιστοποίηση, είχαν αναλάβει το ένα κομμάτι της κοινωνικής προστασίας.

Η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και καταγραφής των επιδομάτων που χορηγούνταν δημιούργησε σωρεία προβλημάτων. Άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες αντιμετώπιζαν μεγάλη ταλαιπωρία, λόγω της γραφειοκρατίας και της ανυπαρξίας του Κράτους.

Η σημερινή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης αποτελεί μια ακόμα παρέμβαση ώστε να βελτιωθούν περισσότερο οι δομές και οι παροχές του δημοσίου ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση καθημερινά με ευκολία σε παροχές και να αποκτήσουν ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης με το Κράτος.

Για πρώτη φορά ιδρύεται Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ο εθνικός μηχανισμός και ο δεύτερος είναι ο ΟΠΕΚΑ. Ο εθνικός μηχανισμός με τα 240 κέντρα κοινότητας ήρθε για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπου συνδυάζονται τα τρία μητρώα, το μητρώο των φορέων, το μητρώο των βοηθημάτων και το μητρώο των ωφελημένων.

Ο ΟΓΑ, ο οποίος δεν ενσωματώθηκε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και πλέον μετονομάζεται σε ΟΠΕΚΑ, θα αποτελέσει το νέο οργανισμό στήριξης των οικογενειών, των ευπαθών ομάδων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Θα λειτουργήσει ως βασικός μοχλός υλοποίησης του κράτους κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας με ενιαίους κανόνες και ισότιμη πρόσβαση.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. αναλαμβάνει τα επιδόματα παιδιού, τα οικογενειακά επιδόματα δηλαδή, το ΚΕΑ, το επίδομα ασφαλίσεων υπερηλίκων, το επίδομα ατόμων με αναπηρία και άλλα επιδόματα και προνομιακές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες για οικονομική στήριξη ειδικών και ευπαθών ομάδων.

Επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας. Η διαφάνεια και η νομιμότητα θα ενισχυθούν, καθώς δημιουργείται Ενιαίο Μητρώο Δικαιούχων του ΟΠΕΚΑ και καθίσταται σαφές ποια επιδόματα και παροχές δικαιούται ο καθένας και πότε ακριβώς θα πιστώνονται.

Μια ακόμα πτυχή του νέου νόμου, αποτελεί η παράταση του προγράμματος «Στέγαση κι Επανένταξη» από 31/03/2018 μέχρι 28/02/2019, που θα βοηθήσει 1000 περίπου ωφελούμενους.

Ταυτόχρονα διορθώνεται ένα ακόμα λάθος του παρελθόντος και ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Ειδικότερα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου 46 ευρώ για εξέταση από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, όσοι εντάσσονται στην πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Αττικής.

Ένα ακόμα βήμα εξορθολογισμού, ορθής παρακολούθησης και δικαιοσύνης αποτελεί η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου του επιδόματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων. Πράγματι πρόκειται για μία αναγκαία ρύθμιση που θα συμπληρώσει το επιτυχές πλέγμα προστασίας των αδυνατότερων από τους συμπολίτες μας. Όταν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προς τους ανέργους ωφελούμενους είναι επιδοτούμενα, οι άνεργοι που συμμετέχουν σε αυτά λαμβάνουν κάποιο επίδομα σχετικά χαμηλού ύψους, όμως για διαχειριστικούς λόγους τούς αποδίδονται τα επιδόματα σωρευμένα και συνήθως στο τέλος του προγράμματος, αφού έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του προγράμματος, με αποτέλεσμα να υπερβαίνουν το ελάχιστο ακατάσχετο ποσό του τραπεζικού λογαριασμού και στη συνέχεια να γίνεται κατάσχεση έναντι οφειλών που συχνά έχουν οι άνεργοι συμπολίτες μας εύλογα και έτσι να μην φθάνει σε αυτούς το ποσό αυτό το οποίο δικαιούνται.

Για τον λόγο αυτό τα επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ομοίως με το επίδομα ανεργίας που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ, το ΚΕΑ κ.λπ., απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, να μην εκχωρούνται, να μην κατάσχονται, να μην συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο.

Στο σύνολό του, ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια, απεικονίζει την στρατηγική της σημερινής Κυβέρνησης για την υλοποίηση ενός σχεδίου κοινωνικής προστασίας με στρατηγικούς άξονες την στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού την αναμόρφωση του κράτους πρόνοιας, την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των δομών.

Στο κέντρο της πολιτικής της Κυβέρνησης βρίσκεται ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Για αυτό και οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την πρόσβαση σε παροχές που επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση σε περισσότερα μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.