Προχωρήσαμε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, τη συνυπογραφή ακόμα 16...

Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις

Προχωρήσαμε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά την αναγκαιότητα σύστασης οργανικών θέσεων για τους καθηγητές μουσικής τεχνολογίας ΠΕ 79.02 και...